Priser

Rask oversikt over våre priser. Ta kontakt ved spørsmål.

Generelle priser
Trafikalt grunnkurs ink. Førstehjelp

kr 1 500,-

Førstehjelp kl. B

kr 850,-

Mørkedemonstrasjon/Trafikant i mørket

kr 1 900,-

1 kjøretime á 45 min

kr 700,-

Kjøretime etter kl 17.00 og helg

kr 800,-

Trinnvurdering á 45 min

kr 700,-

Forbikjøringskurs

kr 2 800,- 

Sikkerhetskurs på bane

kr 4500,-

Sikkerhetskurs på veg

kr 7100,-

Leie av bil til førerprøve

kr 2 500,-

Startpakke
10 kjøretimer á 45 min kr 6300,- (10%)
Obligatorisk pakke

Trinnvurdering 2

Trinnvurdering 3
Sikkerhetskurs på bane
Sikkerhetskurs på veg
Leie av bil til førerprøve kr 13 950,- (10%)
Grunnpakke
10 kjøretimer á 45 min

Obligatorisk pakke

En førerprøve

kr 20 250,- (10%)

Gebyr Statens Vegvesen
Gebyr Teoriprøve

kr 640,-

Praktisk prøve

kr 1100,-

Utstedelse av førerkort

kr 300,-

Gebyr NAF
Baneleie NAF kr 1240,-