Sikkerhetskontroll kl.B

Sikkerhetskontroll kl. B

 

Vognkort

 1. Hva er største tillatte totalvekt denne bilen kan trekke?

Se vognkort

 1. Hvilke konsekvenser kan man få dersom man kjører med for tung tilhenger på bilen?

Veggrep på forhjulene blir redusert, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden økes, blendingsfare ved at lyktene heves

 1. Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhengeren bak denne bilen ha når føreren har kl. B? Se/vis vognkort
  1. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillat totalvekt?

            Veggrepet på forhjulene blir betydelig, bilens  bremselengde vil økes, bilens kursstabilitet vil reduseres, Lyktene på bilen heves, hvilket igjen kan føre til blendingsfare for andre bilister

Hvilke konsekvenser kan det få dersom du har for tung last i bilen?

Kjøreegenskapene blir redusert, bremselengde økes, samt det er blendingsfare dersom lyktene og fronten på bilen heves

Bremser

 1. Kontroller om bremsekraftforsterkeren virker

Utføre kontroll; Pomp opp trykk på bremsepedalen til den blir hard (4-5 ganger), hold trykket og start bilen. Pedalen skal da synke litt inn. Om pedalen ikke synker, har du bremser på tre hjul. Det er forsvarlig å kjøre til verksted. Går pedalen i bunn er bremsene ute av drift og bilen må bli stående!

 1. Kontroller bremsevæskenivået

Beholderen finner du under panseret, eller ta bremsekraftforsterker prøve og pedalen skal sige litt inn

           Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt?

Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør at bremsesystemet trenger mer væske for å kunne presse bremseklossene inn mot bremseskivene. Det kan også være lekkasje i bremsesystemet. Ta bilen til verksted for kontroll

 1. Kontrollere om bremsene har skjevtrekk

Kjør mellom 30-40 km/t rett frem, og deretter bremse samtidig som du holder løst i rattet. Bilen skal i utgangspunktet holde rett kurs

Hva kan være årsaken til skjevtrekk?

Det er en feil ved bremsene, som vil medføre skjev slitasje. Bremsene er da slitt i den retning de trekkes mot. Oppsøk verksted

 1. Kontrollere om varsellampe for to-krets bremsesystem virker.

Identifiser varsellampen(!) (samme lampe som håndbrekket), få den til å lyse, og få den til å slukke. Start motoren, ta av og på håndbrekket

Hva vil du gjøre dersom lampen begynner å lyse under kjøring?

Stanse, finne evt. årsak (det kan være at to-krets systemet ikke fungerer, eller at det er lite bremsevæske, evt. at håndbrekket har feil eller det kan være teknisk feil, og en defekt styreenhet

 1. Kontroller om varsellampen for ABS- bremsene (anti blokkerinssystemet) virker.

Identifiser varsellampen, som viser gul skrift med ABS. Få den til å lyse og deretter slukke. Dette er en lampe som skal lyse når du slår på tenningen og skal slukke etter noen sekunder

Dekk

 1. Kontrollere dekk og felger for skade

Visuell kontroll, sjekk om det er noe <<unaturlig>> ved hjulene

Hvilke skader er mest vanlig?

Rift i dekksidene, bulker i felgen. Fører til ustabilitet, bobler i sidene på dekket, forsterkningen i dekket vil da være redusert

 1. Kontroller dekkslitasje på begge forhjul

Visuell kontroll. Er hjulene slitt jevnt i mønsteret?

Hva kan dekkslitasje fortelle deg?

Dersom det er for lite lufttrykk, vil dekkene være slitt på sidene. Dersom det er for mye lufttrykk, vil dekkene være slitt på midten. Dersom de er slitt bare på en side, kan det fortelle oss at forstillingen på hjulene kan være skjev

 1. Kontroller mønsterdybden på dekkene på begge forhjul

Visuell kontroll. Evt. bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene. Minste tillatte mønsterdybde på soommerdekk er 1,6 mm, vinterdekk minimum 3 mm. I dekkmønsteret finner vi også små <<gummiklumper>> som indikerer hvor slitt dekkene er.

Hva er risikoen ved kjøring med for lite mønsterdybde?

Dårlig veggrep, samt økt fare for vannplaning

 1. Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?

Se instruksjonsbok eller annen merking på bilen. Dette kan være på tanklokk for drivstoff eller i dørkarmen/på døren.

Kontrollere om lufttrykket er riktig i forhjulene

Visuelt kan man se om dekket er jevnt slitt eller bruk lufttrykksmåler. Noen dekk er laget slik at man kanskje må ha høyere lufttrykk enn oppgitt. Er du i tvil, bruk heller litt for høyt lufttrykk

 1. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

Kontrollere i vognkortet.

             Kontrollere om forhjul har riktige dimensjoner

Visuell kontroll

Hvor stor bæreevne må dekkene ha på denne bilen?

Kontroller i vognkortet. Defineres som «Min. Li» og deretter et tall.

Kontrollere om bakdekkene har riktig bæreevne

Visuell kontroll. På dekket står det for eksempel «245/45R17 95W». Det vil også stå følgende på dekket: «Max load: 690 kg».

Lys og lykter

 1. Kontrollere at alle bremselysene virker

Sjekk at bremselys på venstre og høyre side, samt høytsittende bremselys fungerer

Er det forsvarlig å kjøre når bremselysene ikke virker?

Nei, det er ikke forsvarlig. Feilen kan være en sikring som er røket eller en lyspære som ikke virker.

 1. Kontrollere at nødsignallyset virker

Slå på lyset, sjekke alle lys ute på bilen

            I hvilken situasjon er det riktig og viktig å bruke nødsignal lyset?

Ved nødstopp for å markere bil, samt at det kan være en situasjon som krever ekstra oppmerksomhet

 1. Kontrollere at nærlyset virker, og at det er riktig innstilt

Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l. for å se om det er lys fra begge lykter. Xenonlys skalha automatisk høyderegulering.

Hvilke ulemper kan det ha om nærlyset er feil innstilt?

Blending av møtende trafikanter og siktstrekningen i mørket kan bli redusert.

 1. Kontrollere om kurve/tåkelyset fungerer

Slå på lysene, visuell kontroll

Hvilke ulemper vil det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil?

Blendingsfare, irritasjon eller bot for feil lysbruk. Ikke alle biler har kurvelys

 1. Kontrollere om tåkelys bak fungerer

Slå på tåkebaklys ved hjelp av bryter

Hvilke ulemper kan det ha om tåkelysene bak brukes feil?

De kan være sterkt blendende spesielt om man kjører i kø. Kan oppfattes som bremselys

 1. Kontrollere at parkeringslys, baklys og skiltlys virker

Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen. Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen

I hvilken situasjon er det viktig at parkeringslysene er i orden?

Parkering i mørket uten andre lyskilder

STYRING

 1. Kontrollere at styringen er i orden

Rattutslag til begge sider, sjekke dødgang styring (max 2-3 cm), selvoppretting av styring, ulyder og om bilen er retningsstabil

             Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene?
Kan være feil på forstillingen eller forskjellig lufttrykk på venstre og høyre side

 1. Kontrollere om servostyringen fungerer

Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre. Rattet skal da bli lett idet du starter motoren

Er det forsvarlig å kjøre dersom ikke servostyringen virker?

Ja, det kan være forsvarlig, men styringen vil bli veldig tung. Dersom bilen har elektromagnetisk styring, vil det ikke være forsvarlig da dette kan ødelegge styringen ytterligere

 1. Kontrollere om bilen er retningsstabil

Kjøre bilen i ca. 30 km/t med løst rattgrep. Bilen skal gå rett frem

         Hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene

Det kan være feil lufttrykk, eller feil i forstillingen på hjulene

 ANNET

 1. Finn frem refleksvesten

Den skal være tilgjengelig fra førersetet, og kan for eksempel ligge i døren, i hanskerommet, under setet eller i et eget rom

Hvor vil du plassere varseltrekanten om det blir aktuelt å sette den ut?

Den skal være godt synlig for andre tra kanter. Utenfor tettbygd strøk bør den stå mellom 100-200 m fra bilen og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd strøk bør man vurdere forholdene.

 1. Kontrollere om vindusvisker virker på forskjellig hastigheter

Bruk vindusviskerhendel for å sjekke de forskjellige hastigheter.

Hva kontrollerer du på vindusviskere?

Slitasje, rifter, løs gummi eller striper under visking.

 1. Still inn varmeapparatet slik at is og dugg på frontruten fjernes effektivt

Vifter opp i frontrute, temperatur opp! Varmetråder i bakrute og speil

Still inn varmeapparatet slik du vil ha det under kjøring

Behagelig temperatur

 1. Vis hvordan du vil fjerne dugg fra bakruten

Trykk på knappen for varmetråder i bakruten (rearview)

Vis hvordan du vil fjerne is eller dugg fra sidespeilene?

Ofte samme knappen som varmetråder på bakrute. Kanskje egen knapp

 1.  Kontrollere at batteriet sitter fast

Åpne panseret og forsøk å dytte i batteriet. Det skal ikke flytte på seg. I noen biler er batteriet fastmontert i bagasjerommet (BMW)

Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri?

Det kan være batterisyresøl og det kan føre til kortslutning

 1. Kontrollere at lydhornet virker

Trykk på rattet og hornet

 1. Kontrollere at vindusspyleren virker

Utføres.

Vis hvor man fyller på spylervæske.

Vise beholder under panseret

 1. Kontrollere alle bilbeltene

Slitasje, rifter og skader. Virker beltestrammeren? Kontroller..

Hva er risikoen ved å bruke bilbeltet med slappe beltestrammere?

Beltet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt

 1. Finn varseltrekant, og monter denne skikkelig

Utføres

Hvor langt fra bilen bør du gå før du setter den fra deg?

Monter den ved bilen. Gå med reflekssiden på varseltrekant fremover for å vise deg selv. Ta på re eks før du går med trekant

 1. Sett på nødsignallyset (nødblink)

Utføres ved å trykke på den røde trekanten i bilen

Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallyset (nødblink)?

Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignallyset. Optimalt bør man ha nødsignallys alene, da det gir best effekt

 1. Kontrollere at varsellampen for kollisjonsputen virker

Tenning på, lyset skal lyse og deretter slukke

Har det noen betydning hvem du plasserer i forsetet i biler med airbag foran?

Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag

 1. Kontrollere motoroljenivået

Skal være mellom minimum og maksimum på peilepinnen til motoroljen

Vis påfyllingsstedet for motoroljen

Vis i motorrommet hvor man fyller på olje. På noen biler gjøres kontrollen i bilen (se film)